آدرس: منطقه آزاد ماکو شهرک صنعتی شماره یک

تلفن:  34342526 – 044

سامانه پیامک:

اینستاگرام: vista.sport

کانال تلگرام: vista_sport